top of page

Akkommodasie

Kliek op beskrywings vir meer

Lewensreg behuising

Twee slaapkamer eenheid met motorhuis

Twee slaapkamer eenheid met motorhuis by uitbruiding oorkant die pad

Een slaapkamer eenheid by aandskof met skaduwee vir motors

Gehuurde akkommodasie

Een slaapkamer dubbel huis en parkering met skaduwee

Een slaapkamer enkel huis en parkering met skaduwee

"Assisted living" en "frail care"

Bygestaan woonhuis - "Assisted living"

Silwer Akker "frail care"

Addisionele kostes

Om 'n afspraak te maak of vir meer inligting

Dienste

  • CCTV kameras, 24 uur sekuriteit en bemande toegangs hek.

  • Snoepie - oop maandae tot vrydae.

  • Biblioteek - oop maandae tot vrydae.

  • Haar salon - oop 4 keer n week.

  • Sondag kerkdienste - aangebied deur verskillende pastore(dominee).

  • Weeklikse aktiewiteite en sprekers.

  • Restaurant op perseel.

  • Professionele sorg deur hoogs gekwalifiseerde personeel.

  • Dagsorg sentrum

Mediese Hulp

Die paniekknoppie is verpligtend.  In geval van mediese nood word die paniekknoppie gebruik en verpleegsters sal uit "frail care" kom om te ondersoek en te bepaal waar moontlik, om die inwoner te stabiliseer.

 

Die knoppie is ook gekoppel aan Crime Stop Sekuriteit. Alle dokters en mediesekoste word deur die inwoner gedra.

Silwer Akker "Frail Care"

 

NB: "Assisted living" en "Frail care" is nie aan enige mediese fonds of dokter dienste gekoppel nie.

 

NB: Geen Inwoner het outomatiese toegang of regte tot akkommodasie by "frail care" nie. 

 

 Indien hulle siek word of nie vir hulself kan sorg nie, sal 'n evalueringspaneel

geroep word om oordragmoontlikhede of "assisted living" opsies te evalueer en aan te beveel.

 

M Walkden

Sosiale Werker

bottom of page