top of page

Akkommodasie

Kliek op beskrywings vir meer

Lewensreg behuising

Twee slaapkamer eenhede met toesluitmotorhuis

Twee slaapkamer eenhede met toesluitmotorhuis by nuwe uitbreiding oorkant die pad

Drie nuwe twee slaapkamer eenhede met toesluitmotorhuis by uitbreiding oorkant die pad

Een slaapkamer eenhede by aandskof met skadunette vir motors

"Frail care"

Addisionele kostes

Om 'n afspraak te maak of vir meer inligting

Dienste

  • CCTV kameras, 24 uur sekuriteit en bemande toegangs hek.

  • Snoepie - oop maandae tot vrydae.

  • Biblioteek - oop maandae tot vrydae.

  • Haar salon - oop 4 keer n week.

  • Sondag kerkdienste - aangebied deur verskillende pastore(dominee).

  • Weeklikse aktiewiteite en sprekers.

  • Restaurant op perseel.

  • Professionele sorg deur hoogs gekwalifiseerde personeel.

  • Dagsorg sentrum

Mediese Hulp

Die paniekknoppie is verpligtend.  In geval van mediese nood word die paniekknoppie gebruik en verpleegsters sal uit "frail care" kom om te ondersoek en te bepaal waar moontlik, om die inwoner te stabiliseer.

 

Die knoppie is ook gekoppel aan Crime Stop Sekuriteit. Alle dokters en mediesekoste word deur die inwoner gedra.

Silwer Akker "Frail Care"

71 Beddens is beskikbaar in "Frail Care" sentrum vir kwalifiserende persone wat n behoefte het aan intensiewe mediese sorg.

bottom of page